Reklamacije

Reklamacije

 

 

Ukoliko prilikom preuzimanja pošiljke utvrdili da je prilikom transporta došlo do oštećenja, što možete utvrditi na osnovu slike paketa koji smo Vam poslali, potrebno je da odmah na licu mesta tražite od kurira da napravi zapisnik. Ukoliko kurir izbegava da napravi zapisnik pozovite AKS Express centar na 015/600-600.

Zapisnik je ključan momenat za dokaz, odnosno pravo da zahtevamo naknadu za eventualno učinjenu štetu.

Ukoliko je sa paketom sve u redu, ali postoji neki nedostatak, nije proizvod koji ste poručili javite nam na 060/700-80-71 ili na hcu@ecovital.rs i mi ćemo o našem trošku u najkraćem mogućem roku preuzeti neispravan i poslati novi. Oštećenja možete prijaviti u roku od 24h od preuzimanja paketa!

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Dokaz o datumu prelaska rizika, za robu kupljenu preko internet prodavnice je fiskalni račun.

Potrošač može da izjavi reklamaciju telefonom, pisanim ili elektronskim putem uz dostavu računa na uvid ili slanjem kopije računa elektronskim putem, kao i izjava u slobodnoj formi zbog čega se reklamira proizvod.

Čim preuzmemo robu, izdaćemo reklamacioni list ili elektronskim putem poslati potvrdu o prijemu reklamacije.

Po prijemu reklamacije Ecovital je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor na reklamaciju potrošača sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Ukoliko ima objektivnih razloga da ne može da se udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužni smo da navedemo rok u kom ćemo je rešiti i o tome obavestimo potrošača.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ukoliko je nedostatak na robi nastao njegovom krivicom.